Teknologi

FJERNSTYRING AV ROV - VÅRT KONSEPT

 • Egenutviklet plattform for fjern-drift av ROV
 • En eller flere ROV pr lokalitet klar til bruk til enhver tid
 • Kommunikasjon over 4G eller fiber
 • Dette gir følgende fordeler:
  • Begrenset vedlikehold

  • Rimeligere løsning

  • Begrenset investering

  • Permanent installasjon

  • Tilgang til kvalifisert ROV personell

ÅPEN ROV PLATTFORM (BlueROV2)

 • Vektorisert -optimal manøvrerbarhet.
 • Stabil og optimalisert for inspeksjon
 • HD-video.
 • Operasjonell dybde: -300msw.
 • Verktøy for mindre arbeidsoppgaver
 • Open-source

INNOVASJON I INSPEKSJON

RASK RAPPORTERING

 • Idoc rapportsystem - enkelt og oversiktlig, alt er lagret i «skyen»
 • Direkte varsling frå program ved alvorlige avvik
 • Mulighet for søkbar historikk over komponenter
 • Sjekklister
 • Mulighet for tildele avviksretting til servicebåt
 • Mulighet for integrering mot for eks Naviaq.
 • Idoc – God samhandling med dine egne system

GEVINSTER FOR KUNDE:

Reduserer risiko

 • Respons på minutter ved rømningsrisiko
 • Fast installasjon – reduserer smitterisiko
 • Fjerner seilingsrisiko (personell/uvær)

Reduserer kostnader

  • Eliminerer bruk av kostbart servicefartøy
  • Ingen seilings-tid og færre personelltimer

  Integrasjon med øvrig drift

   • Samkjøring (videostrøm) til fôringssentral
   • Åpen plattform – ulike droner

   Kontakt oss på telefon: 916 76 605 eller epost: post@njordaqua.no

   Vågsmarka 9, 5680 TYSNES