Vakttelefon 916 76 605

Vi leverer undervannstjenester til våre samarbeidspartnere.

Njord Aqua er et undervannsselskap med base på Tysnes sentralt i Hordaland som tilbyr tjenester til oppdrettsnæringen og kystnær industri ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV).

Kort responstid til hele fylket samt Nord-Rogaland og Sogn og Fjordane.

Vil du vite meir?
Vi vil gjerne høyre frå deg!

Kontakt oss på telefon 916 76 605 eller post@njordaqua.no for meir informasjon.

BISTAND: AVLUSING

Overvaking av not og fisk, med sluttrapport etter inspeksjon.

DYKKERBEREDSKAP

Me har erfarne dykkarar som kan yta bistand ved behov. Me tilfredsstiller myndigheitskrava for dykking ned til -50msw.

NOTINSPEKSJON

Ein sikker og komplett inspeksjon av notposen. Gode rutinar og god planlegging sikrar gjennomføringa for deg som kunde. Du får sluttrapport etter inspeksjon.

RAPPORTERING

All rapportering frå oss vert levert online gjennom iDoc, med moglegheit for direkte varsling ved alvorlege funn. iDoc gjer sporing og rapportering svært oversiktleg. Trygt, enkelt og kostnadseffektivt for deg og for oss. Njord Aqua er fyrste bedrift som tek iDoc i bruk ved undervassoperasjonar.

Til Toppen
Template by JoomlaShine