Vakttelefon 916 76 605

 ROV SystemNøkkel egenskapar

Vektorisert thruster-konfigurasjon for svært gode manøvreringseigenskapar.
• Stabil og optimalisert for inspeksjonsoppdrag.

• 1080p HD-video med gyro-stabilisering.

• LED lys.

• Operasjonell djupne: -450msw.

• Batteridrevet for høg mobilitet. Muligheit for ekstern straumkjelde.e

Vektoriserte thrusterar

Gir høve til manøvrering og kontroll som få andre mini-ROVar kan måle seg med.

Kraftfull

Høgt «kraft til vekt-forhold» for å motvinne straumar og handtere lange tether lengder.

Rimeleg

Fem gonger rimelegare enn den neste vektoriserte ROVen på marknaden. Lågare kostnader for oss, gir lågare kostnader for dykk som kunde!

Påliteleg

Bygd rundt Blue Robotics-produkt med tusenvis av timer med feltprøving.

Open kjelde

BlueROV2 er bygd med open kjelde-kode (Open Source) på både programvare og maskinvare. Det gir oss fridom til å legge til og tilpasse systemet etter eige ønske. Det sikrar også tilgang på reservedelar frå mange leverandørar til rimelig pris.

ROV kamera: Illustrasjonsfoto:
Trykk på biletet for høgare oppløysing.

ROV Kamera Illustrasjon

 

Vil du vite meir?
Vi vil gjerne høyre frå deg!

Kontakt oss på telefon 916 76 605 eller post@njordaqua.no for meir informasjon.

BISTAND: AVLUSING

Overvaking av not og fisk, med sluttrapport etter inspeksjon.

DYKKERBEREDSKAP

Me har erfarne dykkarar som kan yta bistand ved behov. Me tilfredsstiller myndigheitskrava for dykking ned til -50msw.

NOTINSPEKSJON

Ein sikker og komplett inspeksjon av notposen. Gode rutinar og god planlegging sikrar gjennomføringa for deg som kunde. Du får sluttrapport etter inspeksjon.

RAPPORTERING

All rapportering frå oss vert levert online gjennom iDoc, med moglegheit for direkte varsling ved alvorlege funn. iDoc gjer sporing og rapportering svært oversiktleg. Trygt, enkelt og kostnadseffektivt for deg og for oss. Njord Aqua er fyrste bedrift som tek iDoc i bruk ved undervassoperasjonar.

Til Toppen
Template by JoomlaShine