Vakttelefon 916 76 605

NJORD AQUA starta med ein tanke om å levera undervanns tenester til havbruk og kystnær industri med eit høgt fokus på kvalitet og kostnader. Me ville bruka den kompetansen me hadde bygd opp gjennom mange år i nordsjøen til å hjelpa andre bransjar. Gjennom dei siste to åra har me gått fra tanke til praksis. Me leverer no inspeksjons tenester med eit høgt fokus på kvalitet og kostnader for kundar i fleire bransjar.    

Me er eit lite selskap med høg fleksibilitet. Planlagt-utført-dokumentert er måten me legg opp alle opperasjonar me utfører. 

Lokalisert på Tysnes i Sunnhordland midt i Hordaland fylke er me strategist plasert med kort respons tid til havbruks lokalitetar og stor kystnær industri i heile fylket.

NÅR DU VEL NJORD AQUA FÅR DU:
 Raskt svar på din førespurnad.
Høg fleksibilitet og kvalitet.
Fagutdanna ROV-pilotar med lang offshoreerfaring.
Ein løysningsorientert samarbeidspartnar.
Arbeide med menneske som set tryggleiken først.

Noko av det me kan tilby er:
Rutinemessige inspeksjonar av fortøyingssystem og nøter.
Videofilming og loggføring av alle inspeksjonar.
Inspeksjonsrapport levert via Idoc rapport system.
Videoklipp av funn, evt video av heile inspeksjonen.

Vil du vite meir?
Vi vil gjerne høyre frå deg!

Kontakt oss på telefon 916 76 605 eller post@njordaqua.no for meir informasjon.

BISTAND: AVLUSING

Overvaking av not og fisk, med sluttrapport etter inspeksjon.

DYKKERBEREDSKAP

Me har erfarne dykkarar som kan yta bistand ved behov. Me tilfredsstiller myndigheitskrava for dykking ned til -50msw.

NOTINSPEKSJON

Ein sikker og komplett inspeksjon av notposen. Gode rutinar og god planlegging sikrar gjennomføringa for deg som kunde. Du får sluttrapport etter inspeksjon.

RAPPORTERING

All rapportering frå oss vert levert online gjennom iDoc, med moglegheit for direkte varsling ved alvorlege funn. iDoc gjer sporing og rapportering svært oversiktleg. Trygt, enkelt og kostnadseffektivt for deg og for oss. Njord Aqua er fyrste bedrift som tek iDoc i bruk ved undervassoperasjonar.

Til Toppen
Template by JoomlaShine