Vakttelefon 916 76 605

Undervannsselskap med base på Tysnes sentralt i Hordaland. Kort responstid til heile fylket samt Nord-Rogaland og Sogn og Fjordane.

NJORD AQUA er eit lite, men fleksibelt selskap som tilbyr tenester til oppdrettsnæringa og kystnær industri ved hjelp av fjernstyrte undervassfarkostar (ROV). Me er framtidsretta gründerar, og me er til å stola på!

NJORD AQUA er lokalisert på Tysnes i Sunnhordland, men tek både kortreiste og langreiste oppdrag. Me er stolt deltakar i Atheno maritime industriinkubator.

NÅR DU VEL NJORD AQUA FÅR DU:
 Raskt svar på din førespurnad.
Høg fleksibilitet og kvalitet.
Fagutdanna ROV-pilotar med lang offshoreerfaring som leverer skikkelig handtverk under overflata.
Ein løysningsorientert samarbeidspartnar.
Arbeide med menneske som set tryggleiken først.

I PRAKSIS BETYR DETTE:
Rutinemessige inspeksjonar av fortøyingssystem, nøter og flytekragar.
Videofilming og loggføring av alle inspeksjonar.
Inspeksjonsrapport til kunde etter oppdrag.
Rapportar som inneheld bilete av eventuelle funn samt kopi av operasjonslogg.
Videoklipp av funn, evt video av heile inspeksjonen samt videologg etter ønske frå kunde

Vil du vite meir?
Vi vil gjerne høyre frå deg!

Kontakt oss på telefon 916 76 605 eller post@njordaqua.no for meir informasjon.

BISTAND: AVLUSING

Overvaking av not og fisk, med sluttrapport etter inspeksjon.

DYKKERBEREDSKAP

Me har erfarne dykkarar som kan yta bistand ved behov. Me tilfredsstiller myndigheitskrava for dykking ned til -50msw.

NOTINSPEKSJON

Ein sikker og komplett inspeksjon av notposen. Gode rutinar og god planlegging sikrar gjennomføringa for deg som kunde. Du får sluttrapport etter inspeksjon.

RAPPORTERING

All rapportering frå oss vert levert online gjennom iDoc, med moglegheit for direkte varsling ved alvorlege funn. iDoc gjer sporing og rapportering svært oversiktleg. Trygt, enkelt og kostnadseffektivt for deg og for oss. Njord Aqua er fyrste bedrift som tek iDoc i bruk ved undervassoperasjonar.

Til Toppen